Zářijové setkání CGI (20.9. 2017)

21.8.2017

Vážené členky a vážení členové CGI, vážení přátelé,

před námi je první podzimní akce CGI, kterou je odborné setkání k problematice kybernetické bezpečnosti jakožto součásti péče řádného hospodáře neboli riziko, které nesporně patří do „hledáčku“ správních orgánů obchodní korporace v současné době. Odborné setkání CGI se bude konat ve středu 20.9. 2017 (18:00, Money Club, Na Příkopě 584/29).

Nepůjde o odbornou přednášku pro IT odborníky, nýbrž bude na tuto oblast nahlíženo očima členů statutárního resp. dozorčího orgánu (a samozřejmě též tajemníků) obchodní korporace. Se svými znalostmi a názory se s námi podělí přední odborník na tuto oblast Aleš Spidla, jehož motto zní „kybernetická bezpečnost je otázkou pudu sebezáchovy“. Aleš Špidla se pohybuje ve státní správě i soukromém sektoru, působil v poradenství (PwC, řízení rizik), pravidelně přednáší na konferencích v ČR i zahraničí (stručný životopis – viz níže).

Aeš Špidla vystudoval technickou kybernetiku, V letech 2005 až 2014 pracoval ve státní správě. V roce 2011 koncipoval strategii kybernetické bezpečnosti České republiky a spolupracoval na věcném záměru zákona o kybernetické bezpečnosti. Je prezidentem Českého institutu manažerů informační bezpečnosti, spolugarantem a pedagogem MBA studijního programu „Management a kybernetická bezpečnost“ na Vysoké škole CEVRO Institut. Pracuje ve firmě CENDIS, s.p. jako specialista pro kybernetickou bezpečnost. Intenzivně se věnuje evangelizaci problematiky kybernetické bezpečnosti ve všech jejích aspektech. Přednáší na konferencích, vystupuje v médiích, publikuje články s touto tématikou.

Dovoluji si požádat všechny zájemce o účast, aby se předem registrovali.

Těšíme se na setkání s vámi.

za Řídicí výbor CGI Vladimír Brož

Přihlášení na událost